Екзаменаційний білет складається з трьох питань:
  1. «Теорія»
  2. «Проста задача»
  3. «Складна задача»

Теоретичне питання -- це питання із переліку екзаменаційних питань, наведених в окремому списку.

Проста задача передбачає складання фрагменту програми, або написання виразу, або знаходження помилки у заданому фрагменті програми.

Складна задача передбачає написання цілої програми від початку до кінця, яка (принаймні гіпотетично) може бути уведена у комп'ютер, зкомпільована та запущена на виконання. До програми слід додавати приклад(и) її роботи, тобто "скрін-шоти" її спілкування з користувачем, або зміст файлів, які програма вводить, та/або виводить.

Максимальна кількість балів за відповідь на перше, друге, третє запитання складає відповідно 40%, 20%, 40% балів від загальної суми балів на екзамені.