1 СЕМЕСТР

Підсумкові рейтинги за 1 семестр (з урахуванням екзамену)
Рейтинги ПА-18-1
Рейтинги ПА-18-2
Рейтинги ПА-18-3
Рейтинги МА-18-1

Результати бліц-тестування ПА-18-1
Результати бліц-тестування ПА-18-2
Результати бліц-тестування ПА-18-3
Результати бліц-тестування МА-18-1

Питання до екзамену.

Умови лабораторної работи №1.

Вимоги до здачі лабораторних завдань.