2 СЕМЕСТР

Семестрові рейтинги ПК-15-1

Залікова робота ПК-15-1

Результати бліц-тестування ПК-15-1

1 СЕМЕСТР

Результати екзамену 2016-01-30

Структура екзаменаційного білету

Екзаменаційні питання

Семестрові рейтинги ПК-15-1

Результати бліц-тестування ПК-15-1