Результати здачі екзамену 2017-01-17
Задати запитання і переглянути езкаменаційні роботи можна 2017-01-19 о 10:00 на кафедрі (4/44).

Екзаменаційні питання

Семестрові рейтинги ПК-16м-1

Результати бліц-тестування ПК-16м-1

Умови Лабораторного завдання №1.

Вимоги до виконання лабораторних завдань.

Програмне забезпечення для виконання лабораторних завдань
Виконуваний файл
Документація