Умови Лабораторного завдання №1.

Вимоги до оформлення результатів.

    Рекомендовані джерела
  1. Документація ACL2 (іде разом із системою).
  2. "Гіпер-карта" - короткий довідник по ACL2 (пригодний для друку)
  3. Адерсон, Р. Доказательство правильности программ. - М.: МИР, 1982. - 168 с. (Гл. 4, с. 111; для початкового ознайомлення).
  4. Guy L. Steele Jr. Common Lisp the Language, 2nd Edition
  5. Вибіркові методичні матеріали